Vader se Liefdesbrief

Die uitroep van Vader se hart van Genesis tot Openbaring. My Kind… Al ken jy My nie, weet ek alles van jou af. Psalm 139:1 Ek weet van jou sit en jou opstaan. Psalm 139:2 Ek is bekend met al jou weë. Psalm 139:3 Ek het selfs die hare op jou hoof getel. Mattheus:10:29-31 Ek het jou gemaak om net soos Ek te lyk. Genesis 1:27 In My lewe jy, beweeg jy, en bestaan jy. Handelinge 17:28 Jy is ook gebore om deel van My familie te wees. Handelinge 17:28 Ek ken jou voor jy in jou moederskoot gevorm is. Jeremia 1:4-5 Ek het jou reeds uitgekies voor die begin van die wêreld. Efesiers 1:11-12 Jy is nie ‘n fout nie, Ek het jou beplan. Psalm 139:15-16 Al jou lewensdae is geskryf in My Boek. Psalm 139:15-16 Ek het die regte tyd en plek bepaal waar jy gebore moes word. Handelinge 17:26 Jy is wonderlik mooi geskape. Psalm 139:14 Ek het jou gevorm in jou moederskoot. Psalm 139:13 Ek beskerm jou van voor jou geboorte af. Psalm 71:6 Ek word nie erken deur die mense wat My nie ken nie. Johannes 8:41-44 Ek is Liefde en wil tuis voel by jou. 1 Johannes 4:16 Dit is my begeerte om jou met My liefde te oorweldig. 1 Johannes 3:1 Net omdat jy My kind is en Ek jou Vader. 1 Johannes 3:1 Ek wil jou meer goeie dinge gee as wat jou aardse vader ooit aan jou kan gee. Mattheus 7:11 Ek is die volmaakte Vader. Mattheus 5:48 Elke goeie en volmaakte gawe wat jy ontvang kom uit My hand. Jakobus 1:17 Ek weet wat jy nodig het en sal voorsien in al jou behoeftes. Mattheus 6:31-33 My plan vir jou toekoms is altyd gevul met hoop en met ‘n verwagting. Jeremia 29:11 Ek het jou lief met ‘n ewige liefde. Jeremia 31:3 My gedagtes oor jou is ontelbaar soos die sand van die see. Psalm 139:17-18 Ek verheug My oor jou met blydskap. Sefanja 3:17 Ek sal nooit ophou om goeie dinge vir jou te doen nie. Jeremia 32:40 Jy is My waardevolste besitting. Exodus 19:5 Ek begeer om goed aan jou te doen met My hele wese. Jeremia 32:41 Ek wil aan jou groot en wonderlike dinge wys. Jeremia 33:3 As jy My met jou hele hart soek sal jy My vind. Deuternomium 4:29 Verbly jou in My en ek sal jou gee die begeertes van jou hart. Psalm 37:4 Want dit is Ek wat jou gewillig en bekwaam maak om My wil uit te voer. Filippense 2:13 Ek is in staat om meer vir jou te doen as wat jy kan bid of dink. Efesiërs 3:20 Ek is jou grootse motiveerder. 2 Thessalonicense. 2:16-17 Ek is jou Vader wat jou vertroos en uithelp uit al jou moeilikheid. 2 Korinthiërs 1:3-4 As jy hartseer is, is Ek by jou. Psalm 34:18 Soos ‘n herder ‘n lammetjie dra, so dra Ek jou teen My hart. Jesaja 40:11 Eendag sal Ek al jou trane afvee. Openbaring 21:3-4 Ek is jou Vader, en Ek het jou net so lief soos My eie Seun. Johannes 17:23 Want in Jesus is My liefde vir jou geopenbaar. Johannes 17:26 Jesus is die volmaakte weergawe van wie Ek is. Hebreërs 1:3 Hy het gekom om te wys dat Ek vir jou is en nie teen jou is nie. Romeine 8:31 Om jou te vertel dat Ek nie boekhou van jou sonde nie. 2 Korinthiërs 5:18-19 Jesus het gesterf sodat Ek en jy vrede kan maak. 2 Korinthiërs 5:18-19 Jesus se dood was die volmaakte uitdrukking van My liefde vir jou. 1 Johannes 4:10 Ek het alles opgegee wat vir My kosbaar was sodat Ek jou liefde kan wen. Romeine 8:31-32 As jy My Seun ontvang as geskenk ontvang jy My. 1 Johannes 2:23 En niks sal jou ooit skei van My liefde vir jou nie. Romeine 8:38-39 Kom huis toe en Ek sal die grootste partytjie gee wat die Hemel ooit gesien het. Lukas 15:7 Ek is nou en vir ewig jou Vader. Ek het jou by jou naam geroep, wat Ek jou gegee het. Efesiërs 3:14-15 My vraag is…Wil jy My kind wees? Johannes 1:12-13 Ek wag vir jou. Lukas 15:11- 32
…Liefde, jou Vader Almagtige God
©1999-2005 Father Heart Communications www.FathersLoveLetter.com/Afrikaans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>