Jeremia 3:25

Ons wil in die aarde insink oor die skande,
ons wil wegkruip van skaamte,
want ons het teen die Here ons God gesondig,
ons en ons voorvaders,
van ons jeug af tot vandag toe.
Ons was ongehoorsaam aan die Here ons God.