Category Archives: Uncategorized

Vader se Liefdesbrief

Die uitroep van Vader se hart van Genesis tot Openbaring. My Kind… Al ken jy My nie, weet ek alles van jou af. Psalm 139:1 Ek weet van jou sit en jou opstaan. Psalm 139:2 Ek is bekend met al jou weë. Psalm 139:3 Ek het selfs die hare op jou hoof getel. Mattheus:10:29-31 Ek het jou gemaak om net soos Ek te lyk. Genesis 1:27 In My lewe jy, beweeg jy, en bestaan jy. Handelinge 17:28 Jy is ook gebore om deel van My familie te wees. Handelinge 17:28 Ek ken jou voor jy in jou moederskoot gevorm is. Jeremia 1:4-5 Ek het jou reeds uitgekies voor die begin van die wêreld. Efesiers 1:11-12 Jy is nie ‘n fout nie, Ek het jou beplan. Psalm 139:15-16 Al jou lewensdae is geskryf in My Boek. Psalm 139:15-16 Ek het die regte tyd en plek bepaal waar jy gebore moes word. Handelinge 17:26 Jy is wonderlik mooi geskape. Psalm 139:14 Ek het jou gevorm in jou moederskoot. Psalm 139:13 Ek beskerm jou van voor jou geboorte af. Psalm 71:6 Ek word nie erken deur die mense wat My nie ken nie. Johannes 8:41-44 Ek is Liefde en wil tuis voel by jou. 1 Johannes 4:16 Dit is my begeerte om jou met My liefde te oorweldig. 1 Johannes 3:1 Net omdat jy My kind is en Ek jou Vader. 1 Johannes 3:1 Ek wil jou meer goeie dinge gee as wat jou aardse vader ooit aan jou kan gee. Mattheus 7:11 Ek is die volmaakte Vader. Mattheus 5:48 Elke goeie en volmaakte gawe wat jy ontvang kom uit My hand. Jakobus 1:17 Ek weet wat jy nodig het en sal voorsien in al jou behoeftes. Mattheus 6:31-33 My plan vir jou toekoms is altyd gevul met hoop en met ‘n verwagting. Jeremia 29:11 Ek het jou lief met ‘n ewige liefde. Jeremia 31:3 My gedagtes oor jou is ontelbaar soos die sand van die see. Psalm 139:17-18 Ek verheug My oor jou met blydskap. Sefanja 3:17 Ek sal nooit ophou om goeie dinge vir jou te doen nie. Jeremia 32:40 Jy is My waardevolste besitting. Exodus 19:5 Ek begeer om goed aan jou te doen met My hele wese. Jeremia 32:41 Ek wil aan jou groot en wonderlike dinge wys. Jeremia 33:3 As jy My met jou hele hart soek sal jy My vind. Deuternomium 4:29 Verbly jou in My en ek sal jou gee die begeertes van jou hart. Psalm 37:4 Want dit is Ek wat jou gewillig en bekwaam maak om My wil uit te voer. Filippense 2:13 Ek is in staat om meer vir jou te doen as wat jy kan bid of dink. Efesiërs 3:20 Ek is jou grootse motiveerder. 2 Thessalonicense. 2:16-17 Ek is jou Vader wat jou vertroos en uithelp uit al jou moeilikheid. 2 Korinthiërs 1:3-4 As jy hartseer is, is Ek by jou. Psalm 34:18 Soos ‘n herder ‘n lammetjie dra, so dra Ek jou teen My hart. Jesaja 40:11 Eendag sal Ek al jou trane afvee. Openbaring 21:3-4 Ek is jou Vader, en Ek het jou net so lief soos My eie Seun. Johannes 17:23 Want in Jesus is My liefde vir jou geopenbaar. Johannes 17:26 Jesus is die volmaakte weergawe van wie Ek is. Hebreërs 1:3 Hy het gekom om te wys dat Ek vir jou is en nie teen jou is nie. Romeine 8:31 Om jou te vertel dat Ek nie boekhou van jou sonde nie. 2 Korinthiërs 5:18-19 Jesus het gesterf sodat Ek en jy vrede kan maak. 2 Korinthiërs 5:18-19 Jesus se dood was die volmaakte uitdrukking van My liefde vir jou. 1 Johannes 4:10 Ek het alles opgegee wat vir My kosbaar was sodat Ek jou liefde kan wen. Romeine 8:31-32 As jy My Seun ontvang as geskenk ontvang jy My. 1 Johannes 2:23 En niks sal jou ooit skei van My liefde vir jou nie. Romeine 8:38-39 Kom huis toe en Ek sal die grootste partytjie gee wat die Hemel ooit gesien het. Lukas 15:7 Ek is nou en vir ewig jou Vader. Ek het jou by jou naam geroep, wat Ek jou gegee het. Efesiërs 3:14-15 My vraag is…Wil jy My kind wees? Johannes 1:12-13 Ek wag vir jou. Lukas 15:11- 32
…Liefde, jou Vader Almagtige God
©1999-2005 Father Heart Communications www.FathersLoveLetter.com/Afrikaans

1 Timothy 4:1-2

¹Now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith, giving heed to deceiving spirits and doctrines of demons,² speaking lies in hypocrisy, having their own conscience seared with a hot iron.

Hope for South-Africa?

Do we need to be alarmed with what is currently happening in South Africa? Everywhere in the press, on a daily basis, we read about violent crimes, toture, murder and robberry of the innocent, corrupt government officials who keep themselves busy daily with criminal activities……..the list just go on and on. Just as we think nothing worst can happen, something more horrible happens! Is this only a phase in the development of South Africa or is this the signs of times?

As Believers we cannot ignore this fall into decay. Timothy 4:1-2 warns us that this will happen at the ends of time. There is no time for lame Christians anymore. We need to stand up as Spirit-filled children of God and fight against the powers of evil that are currently overwhelming our country. We need to make an impact on all levels of life in South Africa. Let us ask God to empower us with His Holy Ghost to conquer these dark forces! Amen!

 

Jeremia 3:25

Ons wil in die aarde insink oor die skande,
ons wil wegkruip van skaamte,
want ons het teen die Here ons God gesondig,
ons en ons voorvaders,
van ons jeug af tot vandag toe.
Ons was ongehoorsaam aan die Here ons God.